Rozvoj osobnosti

DUCH AYAHUASCY

Aneb cesta sama k sobě skrze matku přírodu

Dnes jsem měla možnost shlédnout film Reconnect. Původně jsem si myslela, že svým obsahem bude podobný filmu Heal. Nicméně na rozdíl od Heal tento film pojednával o muži a jeho zkušenosti léčení svého vnitřního světa skrze matku přírodu, a to za laskavé pomoci rostlinné medicíny jménem Ayahuasca. V myšlenkách jsem se vrátila o několik let zpět.

Reconnect„V konfliktu globální expanze a osobního spojení se Brian Rose rozhodl odcestovat do Kostariky, aby se zúčastnil několika ceremonií s psychedelickou rostlinnou medicínou pod názvem Ayahuasca. Tam se znovu spojuje se svou vizí a účelem, ale také odkrývá dětské trauma, které v jeho životě vytváří existenciální krizi. Po návratu do Londýna s jasnými vizemi budoucnosti si brzy uvědomí, že věci nejsou takové, jaké očekával, a že skutečná transformace a uzdravení musí zahrnovat bolest, výzvy a vystoupení z komfortní zóny.“

V průběhu sledování filmu mnou probíhaly různé pocity, a proto jsem naslouchala svému vnitřnímu vedení a rozhodla se poté napsat tento článek. Možná se má tyto informace dozvědět více lidí. A tak tady přináším svou osobní zkušenost s touto posvátnou rostlinou, kterou nám matka příroda poskytuje. Možná tento článek píše sám Duch Ayahuascy, který už se mnou bude navždy. Jak se jednou s touto rostlinou poznáte je to propojení na celý život. Film Reconnect mi toto mé krásné setkání opět připomněl.

Hned od počátku jeho sledování jsem začala cítit otevírající se srdce opět o další stupeň. Díky tomu jsem v průběhu filmu pociťovala i bolest, když jsem viděla záběry, kde my lidé ničíme přírodu. Bylo to pro mě překvapení jak hluboce se mě ty záběry dotkly, protože jsem se rozbrečela. Hodně. Snad právě přes široce otevřené srdce jsem mohla vnímat tu hrůzu, kterou matka Země cítí, když jí zahrnujeme plastovými odpadky, když do moře vyléváme ropu, když celou Zemi zaléváme do betonu a asfaltu a nedovolíme jí dýchat. Zraňujeme ji zbytečnou nadprodukcí věcí v kouřících továrnách. Výrobou věcí, které ani nepotřebujeme a ty pak končí na skládkách odpadu. A nedotklo se mě jen násilí vůči přírodě, ale také násilí mezi lidmi, které je ve filmu krátce ukázáno. Ta bolest, kdy vidíte, jak jeden člověk pokořuje druhého, projíždí celým srdcem. Člověk, který má otevřené srdce nedokáže druhému ublížit.

Pokud by se jen jeden člověk nad sebou zamyslel a začal se k sobě, k přírodě a k ostatním lidem chovat láskyplněji, stojí za to jít spát klidně ve 2 ráno jen proto, abych mohla tento článek dopsat. Prosím, probuďme svá srdce ❤️.

S otevírajícím se srdcem se mi také vracely pocity lásky, které jsem cítila při zpěvu medicínských písní. Písně se zpívají kolem ohně, který po rituálu následuje. Je to krásná pospolitost. Čím dále se film odvíjel, tím více jsem se s Duchem Ayahuascy vědomě propojovala a cítila touhu předat dál její zprávu. Povědět o tom jak léčivou moc má pro toho, kdo se v průběhu života snaží spojit se svojí duší. Jelikož tato cesta člověka zpět sama k sobě je někdy dlážděna množstvím traumat, která jej od duše oddělují, není to často snadné se znovu spojit. A snad proto se příroda rozhodne nám pomoci a zavolá nás do svého lůna léčit se skrze tuto rostlinu.

Trauma může být zažito již v prenatálním období. Ano, už plod v ženském těle dokáže vnímat všechny emoce, smutky, bolesti, v tom lepším případě pocity radosti a lásky, svojí maminky. Dítě i matka jsou propojeny do té míry, že vše co prožívá maminka, prožívá už i její nenarozené miminko. A pokud by prenatální období bylo naprosto v pořádku, tak následně vlastní porod může být traumatizující zkušeností.

Pokud člověk zažije hodně traumat, tzn. situací, ve kterých se cítí beznadějně, stísněně a bezvýchodně, tak se všechny tyto pocity hluboce zapisují do jeho duše a zároveň do jeho těla. Skrze postavení těla lze dokonce rozeznat i jaké druhy traumat u daného člověka byly během života zažity. Z toho je zřejmé, že duše i tělo jedno jsou.

Během sledování ceremonie ve filmu jsem pocítila velikou úctu a vděčnost, že jsem měla možnost se s touto medicínou setkat. Těžko se popisuje hloubka těchto pocitů, protože úzce souvisí s následkem medicíny, která otevírá naše srdce do široka a my se tak stáváme hodně citliví. Průběh ceremonie je někdy náročný a někdy zase velice krásný. Máme možnost poznat nejen svoje stíny a slabiny ve vizuální formě a také návod jak s nimi pracovat, ale taktéž máme možnost poznat své světlo a lásku v nás samých.

Chtěla bych s Vámi také sdílet hlubokou moudrost této medicíny, protože při své první ceremonii jsem požádala, aby mé seznámení s Ayahuascou bylo jemné a něžné. A tak se i stalo. Dokonce jsem si přála, aby chutnala jako med. Protože jsem se doslechla, že její chuť není až tak vábná. A i tohle přání se mi splnilo. Takovou moc má vědomí. Naše i rostliny. Vše je v dané chvíli jedno. My jsme tou rostlinou a rostlina je námi.

Má první noc byla tedy jen seznamovací a bylo mi celkem dobře. Očistu posvátnými esencemi za zpěvu šamana jsem si vyloženě užívala jako mé znovuzrození. Po úvodním seznámení jsem tedy druhou noc požádala o hlubokou vnitřní práci do té míry, kterou jsem schopná zvládnout. A opět se tak dělo. Průběh druhé noci byl dost těžký, avšak později jsem zjistila, že jsem byla schopná odstranit některé své hluboké strachy. Byla to pro mě velká úleva. Taktéž jsem vnitřně procházela vztahem se svým otcem, kdy jsem viděla situace, které ve mě zanechaly pocity bolesti. Náš vztah byl v lásce skrze rostlinu léčen. I přes náročný proces nelituji, že jsem jím prošla. Vše probíhalo s láskou, jakoby mě Ayahuasca chovala ve své náruči a konejšila jako matka konejší své dítě. Při další ceremonii jsem zase léčila hlubokou bolest ze ztráty velmi blízkého člověka v rodině. Potřebovala jsem pochopení a ta postupně přicházela.

Jak je ve filmu taktéž zmíněno, jedná se o proces. Není to tak, že odjedete domů a navždy už je vše růžové. Vůbec ne. Jde o vytrvalou praxi a uvědomování si sám sebe v každém možném okamžiku. Jde o sebereflexi, kdy pozorujete jak se chováte v určitých situacích. Je to uvědomování si svých rodinných vzorců a jejich následné rozpouštění ve vědomí. Je to o sebedotazování. „Kdo jsem? Proč se chovám tak jak se chovám v různých situacích a k různým lidem?“ Ayahuasca nás navede z nevědomí do vědomí a pak už je vše jen na nás jak dokážeme nabyté zkušenosti integrovat do našeho běžného života. Integrace je tedy následný krok, pokud si chceme navrátit zdraví psychické i fyzické a přírodě vrátit její snahu pomoci nám.

V žádném případě nedoporučuju účastnit se ceremonií lidem, kteří by nedokázali cítit úctu a pokoru k této medicíně a brali by ji jako další fantastický zážitek v životě. Tato rostlina je velmi inteligentní a může tedy přinést i zkušenost, ze které může být člověk nešťastný a může prohloubit jeho stávající problémy. Vždy je třeba přistupovat s vděčností, úctou a pokorou a absolvovat ceremonii pouze se šamanem, který je zkušený a dokáže udržovat prostor ceremonie v čistotě a lásce. Taktéž se nedoporučuje, aby tyto ceremonie podstupovali lidé, kteří mají těžké zdravotní problémy a nebo užívají antidepresiva nebo podobné znecitlivující léky.

Ta vděčnost a pokora ve mě stále je. Obzvlášť po posledních ceremoniích, kde jsem zažila takové stavy extáze, lásky a radosti, že se to ani snad nedá popsat. No, pokusím se. Srdce je otevřené tak, že pokud vyslovíte slovo bezpodmínečná láska, jsou to jen slova, která nedosahují vnitřních pocitů, které ze srdce přímo tryskají. Je to nádherná zkušenost, kdy máte pocit, že milujete i toho největšího nepřítele. Tak velkou lásku opravdu můžete díky medicíně procítit.

Další neméně úžasnou zkušeností bylo probuzení Kundaliní energie – sexuální energie, která je naší životní silou. Zrodila se touha milovat se s celým Vesmírem a zároveň se miloval celý Vesmír se mnou. Celé mé tělo se třáslo pod náporem touhy a rozkoše, která pulsovala snad v každém atomu všech buněk mého těla. Bylo to jako rozložit se komplet celá na malé nanočástice a znovu se poskládat. Avšak jinak, do podoby Bohyně Šakti, která flirtovala a sváděla celý Vesmír a on jí to vzápětí oplácel. Bylo to asi takové jako mít 2 hodinový orgasmus, avšak 10x znásobený v intenzitě pocitů 🙂 Ze srdce děkuji Ayahuasce za tuto zkušenost vrcholné blaženosti, která mi přinesla zase nový rozměr toho, jak se dá prožívat naše sexualita, pokud je vědomá.

Jak se říká, kdo uslyší volání Ayahuascy, nechť jej vyslechne. Mě si zavolala asi tři roky poté, co jsem se o ní poprvé dozvěděla. Byla to opravdu nádherná a pro moji duši přínosná zkušenost. Mohla bych se rozepsat dál a dál, protože těch zážitků jen z jedné ceremonie je tolik… Ale tak ať nevyzradím vše :))

S úctou a láskou k přírodě a k jejím darům. S láskou k Duchu Ayahuascy a k její hluboké moudrosti.

Mia ❤️

PS: tady sdílím odkaz na krásné písně z ceremonií

Pro zdroj náhledového obrázku: Ayahuasca Visuals, klikni:

Film Reconnect: klikni zde:


Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.miaart.cz, FB/MiaArt.czYouTube/Mia a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.


Dále...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *