Jsem žena narozená ve znamení Panny. Mým elementem je „ZEMĚ“, a tak jsem svými kořeny pevně srostlá se zemí. Můj další převažující element „VODA“, jež zastupuje citlivost, mi dovoluje se propojit se spiritem. Tato kombinace elementů mi poskytuje možnost být ve svém středu, který obsáhne jak zemskou praktičnost a smysl pro realitu, tak propojení se svojí intuicí. Schopnost analýzy a syntézy mi přináší velkou radost. Díky nim docházím k původním příčinám dějů a situací. S uvědomováním si příčin dochází k nadhledu a k retrospektivní změně pohledu na událost, jež má možnost se touto cestou vyléčit. Tyto změny mě přivádí více k sobě samé a k mému postupnému duchovnímu rozvoji, jež je mojí další radostí. Velmi ráda motivuji a inspiruji lidi k jejich duchovnímu rozvoji sdílením nabytých informací a svých prožitých zkušeností. Výsledkem mé cesty do nitra je citlivé naslouchání mé duši, jež mě zavedla až k tvorbě aktivačních energetických obrazů.

Koncem roku 2019 ke mě v představách začaly přicházet obrazy, které chtěly být projeveny do hmoty. Při jejich tvorbě přicházel i energetický záměr (název obrazu), který poté aktivoval danou kvalitu ve svém okolí. S každým darovaným obrazem přicházela zpětná vazba o jeho účinnosti. A tak začalo mé radostné tvoření, které mě vždy unáší tak, že v mém vědomí mizí pojem času. Všechny své obrazy tvořím s láskou a vášní. A věřím, že i tyto kvality jsou nahrány ve formě energetických informací do daného díla.

Každý je na různém stupni rozvoje, a tak ne všichni dokáží cítit energii, která z obrazů proudí. Vnímám, že právě proto se začal v roce 2020 aktivovat další rozměr, který prohlubuje energetické působení a pochopení obrazů. Tímto rozměrem jsou jednotlivé básně a nebo příběhy, které pro obrazy píše má duše. Věřím, že tato informační symbióza přiblíží moji tvorbu širšímu okruhu hledajících.

Kéž jsou všechny bytosti šťastny. Mír se mnou i s Vámi.

S láskou Mia