Příběhy obrazů Rozvoj osobnosti

POČÁTEK

NA POČÁTKU MÉ HVĚZDNÉ CESTY…

Když jsem malovala obraz POČÁTEK, ještě jsem netušila jaký příběh k němu přijde. A dnes, v den mých narozenin, tento příběh přichází.

Počátek, nový začátek, zrození, probuzení. To jsou slova, která nyní vystihují můj stav duše. Je to jako procitnutí ze sna, kdy silně cítíte, že chcete projevit podstatu sebe sama. Kdy chcete lidstvu projevit hloubku svého cítění a vnímání světa. Kdy chcete projevit svůj původ a také důvod návštěvy právě tady na Zemi. Když přijde taková vnitřní touha, nelze ji již zastavit, neboť by duše šla sama proti sobě. Tak tady jsem…

Některé duše si před svým příchodem na Zemi vyberou takové podmínky, kdy nejsou na světě vítány. Nejsou svými rodiči přijímány dokonce už ve chvíli, kdy bývají zplozeny v lidském těle. V minulosti takové situace nebývaly ojedinělé. Avšak v dnešní době už je čím dál více vědomých rodičů. A tak věřím, že příchozích duší, které nebyly či nejsou s láskou očekávány, už je jen nepatrné množství.

Zkušenost odmítání okolním světem je tou nejzásadnější výzvou pro velký duchovní růst. A tak se tato duše rodí s velkou bolestí, kdy není chtěna, kdy není přijímána už na samém počátku. A tak se snaží svoji lásku dávat celému světu s tím, že věří, že tuto lásku dostane zase zpět. A to i za cenu vlastního sebezapření. A tak to trvá do té doby, než si uvědomí, že na to, aby byla přijímána světem, je nejprve třeba přijímat sebe sama. V celé své kráse a v celém svém původu. Vím, že je to těžké, když duše očekává, že má na lásku nárok, minimálně od svých rodičů. Avšak to je pouze vzorec zasazený hluboko v naší DNA. Je tedy dobré takový vzorec postupně měnit. Cesta ke změně vede přes zaměření se na svůj vnitřní svět a zkoumání, proč mu vnější svět dává takové odpovědi.

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. To znamená, že pokud máme dostatek sebereflexe, je možné toto ozývání se z lesa změnit. Život je jako bumerang, nebo chcete-li, zrcadlo. Vše co je venku, je pouze odrazem toho, co je uvnitř nás. Během životních výzev jsme tedy schopni pochopit, že to jak se k nám chová okolí, je vždy a pouze výsledkem našeho vnitřního nastavení. Toto vnitřní nastavení si přinášíme od našich rodičů. A rodiče si vybíráme ještě před svým sestoupením na Zem. Z toho tedy logicky vyplývá, že celkové nastavení naší životní cesty si vybíráme ještě před naším narozením, neboť naše duše chce na Zemi růst. A jelikož jsme jako lidé pohodlní, jinak než přes bolest se růst nekoná. Proto si hledáme rodiče, kteří nám daný růst zajistí.

Pokud jste tedy ještě někteří neodpustili svým rodičům, zkuste to právě teď. Protože právě rodiče jsou našimi největšími učiteli, kteří nás učí umění bezpodmínečné lásky. A já jsem dnes velmi vděčná za to, že ji k mým rodičům už dokážu cítit. Takové nastavení přináší do vztahu nejen úlevu a lehkost bytí, ale hlavně lásku. A to za zkoušku stojí, co myslíte?

A proč si některé duše volí takový vstup do života? Většinou jsou to duše velmi staré, moudré, které na planetu přišly plnit své poslání. Jejich posláním je probouzet, inspirovat a motivovat duše, které si ještě nedovolily plně využít svůj potenciál. Tyto staré duše většinou pocházejí z různých hvězdných systémů, převážně z hvězdného systému Plejád, Lyry a Andromedy. Tyto duše už za sebou mají mnoho životů a zkušeností a tak často bývají inspirátory pro duchovní růst ostatních. Jsou to duše, které jasně vnímají energie kolem sebe, některé jsou schopny je i vidět. Jsou to duše, které jsou propojeny s Vesmírem natolik, že dokáží přijímat zprávy z jakéhokoliv energetického pole. Jsou to duše, které mají aktivovaný dar léčení a svojí energií dokážou aktivovat další duše k jejich růstu a vlastnímu léčení. Jsou to duše, jejichž pouhá přítomnost aktivuje vyšší frekvence v okolních bytostech a automaticky spouští ladění jejich vnitřních procesů.

A jaký průběh měl zrovna ten Váš život? Měli jste někdy pocit, že vám nikdo nerozumí? Měli jste někdy pocit, že nezapadáte do formy tohoto světa? Měli jste někdy pocit, že zažíváte situace, kdy okolí nechápe, že se vám vůbec mohou dít? Měli jste někdy pocit, že jste tak senzitivní, že nedokážete chápat hrubé chování druhých? Měli jste někdy pocit, že jste úplně jiný druh než ostatní lidé? Tak možná pak patříte mezi nás, Hvězdné duše *StarSeeds*, které si vybraly takový druh života proto, aby samy zesílily a mohly tak jednou pomáhat druhým k jejich vlastnímu vzestupu. Vnímám, že pouze ten, jež si prožil rozmanitě hluboké životní situace, může cítit a vyjádřit empatii druhému, který si prochází podobným. Osobní zkušenost je nepřenosná. Kdo zažil, ten ví.

Pokud se tedy vnímáte podobně jako já, možná jste další, zatím skrytá, Hvězdná duše *StarSeed*.

Podnět k tomuto článku přišel od mé duše, která v poslední době zažila takový útlak svého původu, že už přišel čas tento původ neskrývat a plně otevřít světu své já. Myslím si, že někomu moje řádky mohou připadat tak trochu z jiného světa. Ale tam odtud já právě jsem 🙂 Moje otevřenost může být inspirací pro ostatní Hvězdné duše v sebeprojevení. A já vím, že nás ze spánku procitá čím dál více. Takže pokud se cítíš být touto duší, možná ti tahle slova a nebo obraz POČÁTEK pomůže vyjít ze svého úkrytu, stejně jako pomohl mě.

S láskou Mia *StarSeed* ❤️


Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.miaart.cz, FB/MiaArt.czYouTube/Mia a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.


Dále...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *