Channeling Příběhy obrazů Rozvoj osobnosti

POSLÁNÍ MÉ DUŠE

Ve svém prostoru mám vystavený obraz POSLÁNÍ MÉ DUŠE. Vnímám, že i on má zásluhu na rozvíjení darů, které si každý v sobě neseme. Jedním z mých darů je hluboká intuice, která se nadále rozvíjí čím více jsem blíže sama k sobě. A tak dalším stupněm prohloubení mé intuice je schopnost načítat informace z automatické kresby. Zjistila jsem to náhodou poté, co jsem si nechala automatickou kresbu vypracovat pro svoje potřeby. Po pár dnech mě napadlo, že bych automatickou kresbu taky mohla zkusit vypracovat. A protože jsem se začala řídit heslem Pipi Punčochaté: „To jsem ještě nedělala, to mi určitě půjde.“, tak jsem kresbu zkusila. A ono mi to opravdu jde :).

Co je to automatická kresba?

Automatická kresba je kresba, kterou se může naučit kdokoliv. Je při ní používána pravá mozková hemisféra, kde sídlí především naše schopnost intuice. U automatické kresby předem nevíte, co malujete. Jedná se o naladění na sebe sama a nebo na někoho dalšího, pro koho je kresba vytvářena. Z této kresby je poté možné vyčíst informace, které nám dávají zpětnou vazbu o našem vnitřním naladění. Může nám dát odpovědi na naše otázky a tím nás vézt k většímu sebepoznání.

AUTOMATICKÁ KRESBA S VÝKLADEM

Kdo je tato duše:

Tato duše si prošla velkým uvědoměním si sebe sama. Je zaměřená na sebe sama a nepotřebuje druhých. Je tady pro službu druhým. Z duše vyzařuje velké slunce a světlo, které je obaleno modrým závojem poznání. Je schopna říkat věci pravdivě a napřímo. I když to není některým duším příjemné. Není už čas uhýbat do stran. Vše vede do středu nás samých. Duše má hluboké propojení s vesmírnými zákony a se samotným Stvořitelem. Láska se rozprostírá v jejím srdci. Srdce přetéká láskou a chce být viděno a také chce probudit ostatní srdce ke stejné akci. Zelené výhonky značí nové začátky v jejím životě. Duše tančí a zpívá na vlně nových začátků, které jsou podloženy mnohými poznáními, kterými si za život prošla. Černá symbolizuje smrt starých přesvědčení, která vedla ven. Tam uvnitř je ten poklad. A duše k němu našla cestu.


Co teď tato duše potřebuje slyšet: 

Tato duše potřebuje být viděna jen ve světle. Je však vhodné zaměřit se i na svojí osobní temnotu a tu přijímat jako součást sebe sama. Světlo je prostoupeno temnotou a tak jedině může duše dosáhnout celistvosti. Duše má ještě občas tendence upadat do deprese, jestli tento život má smysl. V těchto případech je třeba znovu se propojit s Božskou esencí lásky. Vše je dovoleno. Přísnost sama k sobě není na místě. Laskavost. Jedině láska sama k sobě může navrátit zpět pocit vlastní sebehodnoty. Sebehodnota je základním předpokladem vidění hodnoty v druhých. Střídmost v jídelníčku. Není třeba vykrádat ledničku ve 2 ráno :)) Ve zdravém těle je zdravý duch. Jídlo je potrava pro tělo, avšak nelze s ním dokrmovat chybějící sebelásku. Místo jídla je vhodné dosycovat lásku svému vnitřnímu dítěti kolébáním ho ve své náruči a s laskavým pohledem mu hledět do očí. Konejšit ho pokaždé, když pláče. Duše, nevyhýbej se sama sobě. Ta dokonalost je právě v nedokonalosti. Praktikování jógy a meditací je pro tuto duši přímo balzámem. Když přijde chmurná chvíle, duše neotálej a vracej se k této praxi. Duše moje, neber ten život tak vážně. Směj se více a raduj se v opojení v kontaktu s druhými. Zkus najít nějakou fyzickou aktivitu, která ti přinese další radosti do života. Život je pohyb, proto rozhýbej i své tělo.


Jaký je další vývoj duše: 

Tato duše dokáže být průvodcem druhých a ukazovat světlo na Zemi. Dokáže bortit stará přesvědčení v druhých. Kříž symbolizuje smrt. Smrt starého věku a začátek nového věku. Kresba jako celek symbolizuje kartu srdcové ESO, které je probuzením Božské lásky v její nejvyšší formě. Tato duše je posel na Zemi v rozdávání a ukazování čisté bezpodmínečné lásky. Je to Světlonoš, který na Zemi přišel rozsvěcovat duše druhých, kteří ještě k tomuto poselství samy nedošly. Dále je z kresby viditelné Boží oko, které taktéž symbolizuje velice probuzenou duši, která je propojena s Bohem a má jeho vysokou podporu. Kam tato duše vkročí přichází osvícení prostoru. V tomto prostoru může v druhých zažehnout plameny víry, že Bůh je s námi a existuje. Praktikování svého průvodcovství vede tuto duši k plnému uspokojení sama se sebou a víru v to, že má smysl být tady na Zemi a rozsvěcovat pochodně druhých. Duše, která začíná žít svůj plný potenciál tady na Zemi.


AUTOMATICKÁ KRESBA S VÝKLADEM

Kdo je tato duše:

Tato duše pochází se Siria. Přišla jako dar na tuto Zemi pozvedat její vibrace. Možná snad někdy má pocit, že je na kolenou, avšak je to jen její zdání. Je to Světlonoš, který přišel na Zemi přinášet světlo a pozvedat tak druhé duše k jejich vývoji a rozvoji. Tato duše má zkušenosti z minulých životů, kdy pracovala s mnoha druhy energií. Jednou byla vílou, jindy bojovníkem, jindy zase královnou světla, jindy královnou temnoty. Takové jsou jen zkušenosti. V minulosti chtěla tato duše dosahovat cíle skrze druhé lidi, a proto v tomto životě se jí tato zkušenost vrací z té druhé strany. Bývá využívána k dosažení cílů druhých. Jde o to pochopit lekci z minulého života a nečinit druhým to, co sám nechci. Tato duše má v sobě i jemnou energii elfky. Je to jemná a něžná energie, která provází druhé v jejich bolesti, kdy dokáže konejšit a hladit jako vánek hladí vrcholy skal. Dokáže svojí energií obalit druhé do všeobjímající lásky tak, že druzí se cítí mnohem lépe v její přítomnosti. To je její dar v tomto životě. Dokáže být oporou v nouzi druhým duším. Tato duše je rytíř ve zbroji jedoucí na koni, který dokáže chránit druhé svojí vnitřní silou. Je neohrožená a jede dál vstříc nebezpečí. Nebojí se ničeho nic. Každou výzvu přijímá s úsměvem na tváři a s hvězdičkami v očích. Je to pro ni radost překonávat různá životní úskalí. Protože ví, že tím sama sílí. Je silná a neohrožená. Má bohaté zkušenosti z minulých životů, kdy se vtělovala většinou v mužských energiích. Její síla a odhodlanost vyzařuje jak z kresby tak z jejích očí. Tato duše má rovněž schopnost jemnohmotného vnímání. Je silně propojena s Vesmírem. Sama je energetickým zářičem, který druhým dodává odvahu a sílu, kterou sama uvnitř sebe má. Nikdy se nevzdává. Se svojí vnitřní urputností dokáže dokončit jakékoliv úkoly a cíle si stanoví. Vše dotahuje do svého konce a završuje cykly. Svobodomyslnost tančí kolem duše jako fialovo modrá záře se žlutými kruhy, které symbolizují slunce v její duši, které opět vyzařuje skrze oči. Duše vyzařuje odhodlanost, svobodu, lehkost, sílu a tuto energii dokáže předávat lidem dále ve svém okolí.


Co teď tato duše potřebuje slyšet: 

Při této otázce mě začalo fyzicky hodně bolet srdce. Vnímám jak se krev valí z rány, která byla dlouhá léta přehlížena. Jedná se o hodně generací po sobě jdoucích. Jedná se o téma ženství, které symbolizuje Yoni uprostřed kresby. Pro prosperitu ženy je třeba své ženství vnímat jako dar, před zatracováním ženy, jako slabého článku lidstva. Vnímání této duše je, že ženy byly v jejím rodu pokořovány a ona to již nechce zažívat a tak si vystavěla hradby kolem svého ženství, a jen tak nějakého muže k sobě nepustí. Avšak je třeba si uvědomit, že ženství je přijímající. Žena přijímá vše co přichází, nehledě na formu jakou to přichází. Pro svoji vnitřní stabilitu je vhodné se otevřít své ženské zranitelnosti, i když to s sebou přináší bolest. Bolest je součástí našich životů, přes kterou všechny duše rostou do své krásy, stejně jako roste do krásy ženská Yoni, pokud je tak činěno. Zažíváním bolesti a následným odpuštěním tomu, kdo ji způsobil, se otevírá srdce. Jakmile se otevře srdce, pak se otevírá i propojený orgán Yoni a teprve poté může žena přijmout do sebe dávajícího muže. Odpuštění je cestou k otevřenému srdci. Pokud má srdce brány zavřené, nemůže přijímat. Nic. Pro otevření vztahového pole je tedy vhodné pracovat na otevření své srdeční čakry, přes kterou se srdce otevře správnému muži. Ten pravý už čeká a vyhlíží, kde se jeho spřízněná duše nachází. Avšak on nyní přistoupit nemůže přes ty hradby, které byly ženou vystaveny. „Zboř, ženo moje, tyto stěny jež dělí nás a v mžiku jsem u Tebe. Už na Tebe čekám“. Téma zraněného ženství je prostoupeno celou generací žen, které zažívaly stejné téma – byly pokořovány muži. Tato duše může vyléčit svůj rod také přes svojí dělohu. Je vhodné se proto spojovat se se svojí dělohou, jakožto místem zrození pro zrození nových vztahů mezi mužem a ženou. Vzor těchto nových vztahů může být dále replikován na další pokolení. Je vhodné začít ženství oslavovat jako dar. Dar života. Dar od Boha. Tím se může rozzářit její děloha i Yoni červenými konfetami na jejich oslavu. Červená je barva krve, barva ženství, proto je vhodné téma přijetí ženství podpořit nošením červené barvy a přijímání menstruace jako daru života.


Jaký je další vývoj duše: 

Tato duše je předurčena k práci s druhými dušemi. Je to její dar, který Zemi přišla dát. Pomáhat druhým zvednout se ze země a znovu vykročit ke světlým zítřkům. Její průvodcovství je vysoce ceněno.Tak povstaň královno ze svého trůnu a vyjdi ze svého paláce ven mezi lidi rozdávat své dary. Dary své duše, kterými jsou Tvá odhodlanost dělat vše proto, aby se dařilo Tobě i druhým lépe. Rozdávej druhým svůj dar svobody, rozsvěcuj uvnitř jejich duší touho po svobodě, kterou si sami odepřeli. Ukazuj jak žít šťastný život bez strachu a zábran. Jsi celistvá taková jaká nyní jsi. Už nepotřebuješ se dále ubezpečovat, že je třeba vše umět a ovládat dokonale. Dokonalá jsi tady a teď. Už nemusíš čekat. Věř sama sobě a svým schopnostem předávat dále. Jsi rozený vůdce, stejně jakos byla v minulých životech, tak nečekej už na nic a uplatňuj svoje dary ku prospěchu druhým. Vstup do služby. Věř si jako i já Ti věřím (Vesmír, Bůh, Universum). Dojdeš ke svému vnitřnímu uspokojení, když uvidíš úsměvy na tvářích druhých, kterým skrze Tebe bude pomoženo. Jsi vítěz. Jsi oslavenec. Záříš jako hvězda na nebi na všechny kolem sebe a rozsvěcuješ světla v jejich duších. Tvé osobní kouzlo k Tobě táhne druhé duše jako můry přitahuje rozsvícené světlo. Tvé vnitřní světlo má velkou intenzitu, která je třeba ukázat ven světu. Rozhodla ses zrodit v době velké transformace. Jsi u toho. Tak už nečekej a konej. Uvnitř sama sebe cítíš, skrze které činnosti toto můžeš předávat. Už na nich pracuješ. Jen se nestyď a projev se. Není čas ztrácet čas. Ty víš, co tím myslím. Já vím, že víš. Tvůj Vesmír


AUTOMATICKÁ KRESBA S VÝKLADEM

Kdo je tato duše:

Život této duše už trvá eony, tedy několik set milionů let. Vrací se na Zemi tak často jak jen to je možné. Duše je velmi stará a moudrá a za celé své životy načerpala mnoho zkušeností. Její vývoj nebyl vždy úplně snadný. Vzpírala se svým zkouškám během různých životů, pod samotnou tíhou těchto zkoušek. Ale nevzdávala to a stále se chtěla vracet pro všechny tyto zkušenosti, aby dosáhla vyššího stupně vědění. V tomto životě je to vědma, která naciťuje velmi dobře situace a situace druhých lidí. Je velmi senzitivní a její výhodou je, že ovládá tajemství práce s energiemi. Její tělo je natolik citlivé, že zachytává vše co je okem neviditelné i v jejím okolí. Je jakou houba, která do sebe natahuje vláhu okolního světa. Je tedy dobré si v tomto případě hlídat prostor, ve kterém se duše nachází a zároveň i lidi, se kterými se stýká. Její senzitivita je opravdu vysoká. Stává se, že upadá do hlubokého smutku, deprese a beznaděje, pokud se i v jejím okolí takového energie vyskytují. Proto je vhodné si dopřávat dostatek času trávením v přírodě a se zvířaty. Tam se duše cítí nejlépe, v přírodě a bez lidí. Když se tyto stavy objeví vedou jí hodně do samoty. Někdy si dokonce připadá v tomto životě ztracená, že nikam nepatří. Potřebuje pevný bod. A ten jí může nabídnout silnější propojení se se Zemí. Vědomé praktikování propojování se se Zemí a její vdechování do sebe sama může tyto stavy zlepšit. Matka Země je matka, která může být této duši v tomto procesu nápomocna. Otec Vesmír svoji práci již vykonal a nyní je třeba obrátit se k matce a přijímat zase její dary. Uzemnění. Dále je vnímáno, že krystaly, které nám Země také poskytuje jako svůj dar, by byly taktéž vhodné pro podporu rituálu propojení se Zemí. Tygří oko, Ametyst, Červený korál. Pro podporu duše je vhodné uznávat za svoji matku nejen Zemi, ale i matku ve fyzickém světě, v tomto životě. V tomto vztahu je vnímáno jisté vzájemné poškození. Přijetí, pochopení a láska jsou kouzelnými slůvky. Cti otce i matku svou, neb jiné cesty není ze začarovaného kruhu. (Při psaní poslední věty cítím velmi silný tlak na třetím oku. Vnímám tedy vyléčení vztahu k rodičům jako silné téma pro tuto duši).


Co teď tato duše potřebuje slyšet: 

Tato duše prošla životními ztrátami, které v ní zanechaly hluboké stopy. Její nitro je rozervané bolestí, jež symbolizuje červená barva. Černý šíp závislosti jí stahuje zpět do rodinných vzorců, které jsou tak hluboce zaryty v DNA , že je pro duši velmi těžké je změnit. Pracuje na sobě často a usilovně, avšak tato témata táhnoucí se rodovými liniemi jsou hluboce zakořeněná. I když by si duše moc přála být tvůrcem, stále ještě jsou oblasti, kde v roli oběti podléhá starým vzorcům. Černý šíp závislosti poukazuje na nevyléčenou rodovou linii žen, které byly zraňovány a ponižovány. Ve vztahu k mužskému principu je vnímána jistá ambivalence. Ukazuje se touha být s mužem, avšak zároveň je vnímána i nenávist a pohrdání mužem, který se nepodvolí jejímu vnímání světa. Duše urputně trvá na své představě jak by mělo spojenectví muže a ženy vypadat. Tato představa je však ovlivněna danou závislostí. V duši je cítit malá holčička, která tolik touží po obejmutí a ochraně. Tolik by si přála, aby toto objetí trvalo celý život. Zranění vystupují na hladinu a jsou unášeny emocemi, které zrcadlí modrá barva, jakožto voda. Malá holčička se cítí, jakoby plavala sama na malé bárce uprostřed rozbouřeného moře a čekala, kdo jí zachrání. Duše, najdi v sobě poslední kousky síly a povstaň do své síly, abys opírat se mohla jen sama o sebe. V novém věku není čas opírat se o berle druhých. Vodnář tě volá do tvé vnitřní svobody. Dovol si hýčkat sebe samu a milovat se taková jaká jsi právě teď. Jsi čisté světlo a láska. Ty máš tu sílu. Nevzdávej se jí v náruči druhých. Věř sama sobě a sama v sebe.


Jaký je další vývoj duše: 

Tato duše by pro svůj další vývoj potřebovala objevit svoji nezávislost a svobodu. Oprostit se tak od pout minulosti, která jí stále svazují. Jsou to těžké okovy, které jí přivádějí do zmíněných stavů. Pokud se toto podaří a duše vstoupí do vlastní síly, zjistí jak moc si sama sobě ubližovala. V okamžiku tohoto uvědomění stoupne sebehodnota, sebeláska a pocit, že život má smysl. Jakmile toto bude transformováno přijde období jara, kdy se začnou zelenat výhonky a začne pučet nový stav duše a nové vnímání světa ve svobodě. Plně se rozvinou dary, kterými je duše obdařena. Znovu vysvitne slunce a osvítí tak celý její život v kráse a nádheře. Země se rozestoupí a vyjede rytíř na bílém koni, na kterého tato duše čeká. V tomto vědomí svobody a nezávislosti může tato duše tvořit vztahy prodchnuté láskou bez podmínek a požadavků. Láska, která nic nežádá, ani nevnucuje. Jakmile tohle duše pochopí a projde skrze svojí temnotu a zmar, pak svět se jí bude zdát úplně jiný, lehčí a volný. Bude to pocit, jako by se probrala ze stoletého spánku. Pak bude tvořit svůj vnitřní svět ve svobodě, který bude zrcadlen na svět vnější.


AUTOMATICKÁ KRESBA S VÝKLADEM

Kdo je tato duše:

Tato duše je moudrá. Je to velmi stará duše, která sem na Zemi přišla učit svou hlubokou moudrost. Duše je spojena s energií Panny Marie, která oroduje za všechny blízké i vzdálené duše. V uších mi zní modlitba: „Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen…“Dále v duši vnímám i esenci Máří Magdaleny. Tato duše je pevně ukotvena ve své ženské energii, kterou si po mnoho životů zpracovávala. Symetrický rudý květ symbolizuje, že všechny prvky ženství jsou v dokonalém propojení. Jedná se o 4 archetypy ženství: Panna, Matka, Čarodějka, Vědma. Archetypy jsou plně v souladu. Tato duše je schopna své energie předávat a přenášet na druhé ženy v její blízkosti. V kresbě se zobrazuje Fibonacciho spirála – zlatý řez, který vyzařuje dokonalost Vesmíru. Jedná se tedy o duši, která v tomto životě dosáhla svého mistrovství a je připravena toto mistrovství předávat ostatním. Není třeba už čekat a schovávat se, i když má duše pocit, že ještě nenastal její čas. Ten čas je nyní a nachází se v každém tady a teď. Žluté sluneční paprsky symbolizují světlo, které se šíří do okolního světa. Duše je požehnáním prostoru, ve kterém se v dané chvíli nachází. Přináší světlo, mír a lásku do tohoto prostoru. Symbol Jin-Jang dále dává tušit vyrovnanost v současném životě, kdy si duše zpracovala svoje karmické zatížení a je schopna vnímat svět v jeho polaritě, a přesto v jednotě. Dokáže pro sebe i druhé rozlišit „dobré“ a „špatné“ na životní cestě a navrhovat vhodná řešení a postoje v různých životních situacích. Už ví, že v jejím životě nic není černé ani bílé, všechno prostě je takové jaké to je a tak to i přijímá. Pro ostatní duše, které svět ještě takto nevnímají, je schopna tyto informace předat tak, aby i ony pochopili. Je vědmou, je rádkyní a průvodkyní na vědomé cestě životem.

Co teď tato duše potřebuje slyšet: 

I když je tato duše už připravena svoji moudrost předávat, stále má své vnitřní zábrany se této akce chopit. Jakoby nevěřila, že teď už je dostatečně zralá na to, aby předávala dále. Avšak opak je pravdou. Jak zmíněno výše, duše dosáhla svého mistrovství v tomto životě a je připravena. Proto by neměla již váhat nad rozséváním moudrosti vůkol sebe. Duše povstaň a neboj se ničeho nic. Věř sama sobě. Tvé služby jsou nyní žádoucí pro rozkvět společnosti. Ty můžeš svítit jako lucerna na cestu druhým, kteří se ještě v hlubokém lese své neznalosti nacházejí. Nabádám Tě tedy k tomu, abys tak začala činit. Tvojí předností je vnitřní čistota a láska, která prostupuje každou buňku Tvého těla. Zlatými paprsky svého světla dokážeš prostoupit bariéry, které si ostatní ve svých srdcích vytvořili. Tvé světlo je všeprostupující a není tak čas odkládat to, na co se duše celý život připravovala. Teď je ten čas začít. Dalším prvkem v kresbě jsou tělesa – symboly posvátné geometrie. Jedná se o krychli, kosočtverec a kouli. Slova této duše někdy mohou být měkká a hladivá jako je právě povrch koule. Jindy však její slova mohou zahrnovat i ostří, které proniká hluboko do srdce. Na první pohled může se zdát, že to je zraňující, však než přes bolest, vy bytosti, nedokážete růst a dosáhnout svého vyššího vývoje. Toto je tedy v souladu s Božím plánem, kdy tato duše svým „Nožem Pravdy“ poukazuje na to, co je třeba odříznout. A rána bolí. Jakmile je však rána zacelena, vše se uzdraví a zahojí. A nový náhled na život se objeví. Dalším symbolem je krychle, která stabilizuje to co už je vyříznuto (vykonáno). Duše tedy nejprve pohladí, poté vyřízne škodlivé myšlení a nakonec zahojí a stabilizuje.


Jaký je další vývoj duše: 

Pokud si duše začne více věřit ve svém mistrovství, které dále může předávat, poté jí čeká služba druhým, která přináší vnitřní uspokojení ze sebe sama. Je to proto, že si duše tento plán stanovila a tím, že jej začne vykonávat se probudí do své podstaty a to jí bude plně naplňovat a prostupovat. Tato duše může velmi pomoci vztahům ve své rodině, kdy některé vztahy nejsou založeny na lásce, ale na lpění. Proto když začne od své rodiny, může pak pokračovat dále do dalších vrstev svého života. Sebe už ve svém světle stabilizovala, proto je čas tuto vlnu posunout dále do rodiny a poté do dalších rodin a rodů. Světlo a láska se pak bude šířit jako Tsunami. A to je teď potřeba. Celkově z kresby vnímám velmi pokročilou duši, která přináší na Zem velkou dávku světla, uvědomění a lásky, kterou je schopna předávat dále. Tato duše je Světlonoš, který je připraven na svoji službu lidstvu. Neváhej a skoč. Tvůj Vesmír


Tento článek a informace v něm obsažené lze šířit pouze v případě povolení autora a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.miaart.cz, FB/MiaArt.czYouTube/Mia a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Dále...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *